Komisja rewizyjna

  • Andrzej Henryk Romaniuk
  • Wioletta Gołębiowska

Organ sprawujący nadzór

  • Starosta Łęczyński

Członkowie

  • Mirosław Tarkowski – Przewodniczący
  • Janusz Wincenty Rzeźnik – Wiceprzewodniczący
  • Natalia Siwko – Sekretarz
  • Zuzanna Sierpińska – Skarbnik
  • Elżbieta Jakubowska – Członek
  • Elżbieta Monika Brodzik – Członek
  • Andrzej Huszaluk – Członek